Eğitim Politikaları Başkanlığı

Eğitimde Bu Hafta 15-21 Haziran 2020 Eğitimde Bu Hafta 15-21 Haziran 2020

21 Haz 2020

MEB İLE İLGİLİ HABERLER

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 19 Haziran 2020 tarihinde sona erdi.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla TRT EBA'da 3 yeni televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan EBA üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime 23 Mart'ta başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona erdi.

TRT EBA uzaktan eğitim yayınları için Ankara ve İstanbul'da 10 ayrı stüdyoda çekimler yapıldı. Çekimlerde 93 branştan 674 öğretmen görev aldı, 2 bin 358 ders videosuyla 221 etkinlik videosu hazırlandı.

Sanat, spor ve bilim ve rehberlik etkinlikleri ile veli kuşağı da uzaktan eğitime dahil edildi.

23 Mart-19 Haziran arasında TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarından toplam 2 bin 516 saat yayın yapıldı.

Uzaktan eğitim süreci boyunca 7 milyon 383 bin 213 öğrenci, 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif kullandı. EBA, 18 milyon öğrenci için 7 gün 24 saat kullanılabilir alt yapıya da kavuştu.

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulaması da devreye alındı. EBA canlı sınıf uygulamasında bugüne kadar 5 milyon 954 bin 174 canlı ders yapıldı.

Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlandı.

Üniversiteye hazırlık sürecindeki sınıfların kullanımı için bir süre önce hizmete alınan ve yapay zekayla güçlendirilen EBA Akademik Destek Modülü uzaktan eğitimde öğrenciler tarafından yoğun talep gördü. EBA Akademik Destek, 1 milyon 170 bin 168 öğrenci, 189 bin 477 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif olarak kullandı.

Bu süreçte TRT EBA kanallarında, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı.

Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde fırsat eşitliğinde önemli rol oynayan TRT EBA kanallarında 29 Haziran'dan itibaren tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşak başlayacak.

Yaz döneminde, akademik dersler azaltılacak ve tasarım beceri atölyeleriyle ilgili yayınlar olacak ayrıca öğrencilerin yabancı dil eğitimlerini alabilmeleri için İngilizce eğitimi yapılacak ve ilkokul öğrencileri için okuma yazma konusunda da bir destek paketi yer alacak.

30'dan fazla ülkeye Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecindeki deneyimini aktarırken, EBA ile ilgili dünya çapında yeni yatırımlar da planlıyor.

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Okullar açıldığında yüz yüze eğitimin yanı sıra TRT EBA kanallarının ve EBA'nın eğitim öğretimde aktif şekilde kullanımı planlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Haziran 2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, hizmet puanı, görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın, o alandaki çalışma süresiyle çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile hizmet puanı verilen etkinliklere bağlı olarak oluşacak. Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan verilecek. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK veya TÜBA koordinasyonunda yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilecek. Bu yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı eklenecek. Öğretmenlerden doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10 hizmet puanı verilecek. Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3, en fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5, eTwinning programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15 hizmet puanı eklenecek.Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20, tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10 hizmet puanı verilecek. Öğretmenlere, lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan eklenecek.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında öğretmenlere artırımlı hizmet puanı verilecek. Hizmet puanları 19 Haziran 2020'den önce zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece yüzde 100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilecek. Bunlardan, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek.

LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde düzenlendi. Sınava 1 milyon 600 bin civarında öğrenci girdi. 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen Salon sayısındaki artışa paralel olarak sınavda görev alan öğretmenlerin sayısı da arttı. 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmeni görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmen görev yaptı. Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmen de sınav alanlarında öğrencilerin yanlarında oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada Rehber öğretmenler velilerin öğrencilerle arasındaki iletişimi sağladı. Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.

YÖK’TEN HABERLER

“YÖK tarafından yayınlanan duyuruda ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağını yetiştirme hususuna büyük önem verildiği ifade edilerek, ülkemizde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi itibarı ile başlatılmış olan “YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi” ile ülkemizin öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak doktoralı insan gücü sayısını artırmaya yönelik çok önemli çalışmalara imza atıldığı söylendi. Son aylarda, küresel çapta tüm ülkeleri tehdit eden Yeni Koronavirüs Salgını ile mücadelede, özellikle “aşı ve ilaç” çalışmalarında YÖK 100/2000 Doktora bursiyerleri de yetişmiş insan gücü bağlamında büyük katkı sunmuştur denilen duyuruda YÖK tarafından, hali hazırda devam eden küresel salgın sürecindeki yeni koşullar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak proje kapsamında “salgın odaklı 22 alan” belirlenerek “100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı”na çıkıldığı açıklandı.

YÖK tarafından, ülkemizde özellikle salgına yönelik ihtiyaç duyulan alanların tespiti neticesinde çıkılan pandemi dönemi özel çağrısında “Aşı Çalışmaları, İlaç Çalışmaları, Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji, Koruyucu Tıbbi Malzemeler (Tasarım/Üretim/Tedarik), Biyomedikal Teknoloji ve Ekipmanlar (Tasarım/Üretim/Tedarik), Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri dahil), Uzaktan Çalışma Yöntemleri, İstihdam ve İş Modelleri, Bireysel ve Toplumsal Psikoloji, Halk Sağlığı (Klinik epidemiyoloji, Bioistatistik, Sağlık politikaları ve idaresi), Sağlıklı Beslenme ve Sağlık Yaşam, Dijital Platformlar ve Sosyal Medya (Sosyal Medya Yönetimi dahil) ve Gıda Üretim ve Tüketim Zincirleri” gibi alanlar yer alıyor. Doktora adayları, 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısına (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi) ilişkin https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=986 adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Bazı üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Atatürk Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Başkent Üniversitesine bağlı Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü, Çanakkale Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Haliç Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakkari Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Malatya Turgut Özel Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Adana Tıp Fakültesi ile Erzurum Tıp Fakültesi, Toros Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşar Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ile Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesine bağlı Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Düzce Üniversitesine bağlı Teknoloji Fakültesi, Haliç Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hakkari Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Toros Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yaşar Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri ve Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması kararlaştırıldı.

Kararla ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı KKTC'de akademik birim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla birleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan "Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı" 18.06.2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, taslakta yükseköğretim sisteminin tüm kademelerinde kalite kültürünün yerleşmesi ve kalitenin sürekli olarak geliştirilebilmesi için çeşitli prensiplere yer verildiği belirtildi.

Taslakta yükseköğretimin yönetimi, planlaması, koordinasyonu ve denetimine yönelik yeni bir yapılanma modeli önerisine yer verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, taslakta üniversitelerin yönetimi konusunda yeni bir model önerisi ortaya koymuştur, yükseköğretimde çeşitliliğin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak çeşitli prensiplere yer vermiştir. Meslek yüksekokullarına ilişkin yeni bir yapılanma modeli önerisine yer verilmiş, açık öğretim sisteminin yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde yeniden ele alındığı bir model önerisi ortaya konulmuştur. Taslakta yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim konusunda niteliğin artırılmasına yönelik çeşitli prensiplere yer vermiştir."

Hazırlanan 'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi'ne göre, tüm devlet üniversitelerinde üniversite konseyleri oluşturulacak. Üst yönetim konsey ile rektörden oluşacak, konsey üniversiteye destek olan, hizmet eden, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler arasından atanacak. Düzenlemeye göre; Konsey üyelerinin üniversitenin misyonuna uygun, "ülkenin kültür, sanat ve iktisadi hayatına temayüz etmiş, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler" arasından atanması önerildi. Konsey üst yönetiminde üniversite rektörünün de yer alacağı bildirildi.

Taslakta, bu düzenleme ile üniversite yönetiminde akademi dışından isimlerin söz sahibi olmasının önü açılıyor

Kurulması planlanan üniversite konseylerinin görevlerine ilişkin taslak metinde şu detaylar yer aldı:

  • Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.
  • Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

Rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak. Yükseköğretimde çeşitlenen öğrenci profiline uygun talepleri karşılayabilecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayabilecek, piyasaların çeşitlenen iş gücüne cevap verebilecek, istihdamı arttırabilecek, artan rekabete uyum sağlayabilecek bir üniversite hedef olacak.

Taslak metinde, üniversitelerin kendi yapısını tanımlaması ve geliştirmesine imkân sağlanması amacıyla "2547 Sayılı Kanun"da değişiklik yapılması önerildi. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun bir diğer önerisi ise “Üniversitelerin hukuki ve mali statü açısından tematik, sınırlı alanda uzmanlaşmış ya da çok yönlü üniversite olarak yapılandırılması” oldu.

Bu kapsamda üniversiteler ‘devlet’, ‘vakıf’ ve ‘özel’ misyonlarına göre konumlandırılacak ve ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok yönlü üniversite’ olarak yeniden yapılandırılacak. Meslek yüksekokullarının her bölgede kurulacak olan ‘Bölgesel Mesleki Eğitim Üniversiteleri’ne bağlanması öngörülüyor. Her bir ön lisans programının en az bir sektörel destekçisi olması benimsenecek.

Kurulun en çok tartışılacak önerisi ise üniversitelerdeki yabancı dil öğrenimine ilişkin gerçekleştirildi. Buna göre, uygulama sürecinde yetersizliği tespit edilen programlarda yabancı dil öğretiminin desteklenmesi, işlevsel olmadığı değerlendirilen programlarda ise yabancı dilde öğretimin sınırlandırılması teklif edildi.

Taslağın tamamı kamuoyuyla paylaşılmamakla birlikte halihazırda tespit edilebilen sorunlu olan hususlar:

1. “Konsey üyelerinin üniversitenin misyonuna uygun, "ülkenin kültür, sanat ve iktisadi hayatına temayüz etmiş, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler" arasından atanması” ibaresi Konseye üniversite, akademik hayat dışındaki kişilerin atanmasının önünü açıyor. Burada belirlenen kriter ise sübjektif ifadeler içeriyor. Dolayısıyla liyakatın dikkate alınması, adil bir atama yapılması vb hususlarda taslak endişe yaratıyor.

2. Yabancı dil ile eğitimin sınırlandırılması ülkemizde yetişen işgücünün dünya ile rekabet edebilir seviyeye gelmesindeki en önemli etmen olan iletişim, akademik çalışmaların takibi gibi hususların önüne bir engel oluşturacaktır.


DİĞER HABERLER

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 205 numaralı salonda, 16 öğrenciden bir kız öğrenci fenalaştı, öğrenci tek kişilik salona alındı, sınavını burada tamamladı. Kız öğrenciye çağırılan sağlık ekiplerince Covid-19 testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. O salonda sınava giren tüm öğrenciler, evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.

LGS'nin yapıldığı 20 Haziran günü saat 09.00 ile 15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Kararın gerekçesinde idarenin kamu yararını gözeterek, takdir yetkisini kullandığı vurgulandı. Bu karar sonrası YKS planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

Ertelenen üniversite sınavı tarihinin yeniden öne çekilmesiyle tartışmaların alevlenmesi üzerine konu yargıya taşınmıştı. YKS tarihinin değiştirilmesinin kamu yararına ve hukuka uygun olmadığını belirtilerek,, yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvuruldu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

“20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan sınavın Kovid-19 hastalığı tedbirleri kapsamında YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 25.03.2020 tarihli kararı ile Temmuz ayına ertelendiğini ancak süreç içerisinde salgının kontrol altına alınmaya başlaması ve önümüzdeki günlerde salgının seyrinin belirsizliği ile mevsimsel koşullan dikkate alınarak, dava konusu düzenleme ile sınav tarihinin 27-28 Haziran tarihleri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda davalı idarelerin küresel etkileri olan bu salgın hastalığın seyrine bağlı olarak, süreci izleyerek, alınan tedbirleri ve kararları güncelleme noktasında takdir yetkisini kullandığı ve anılan takdir yetkisinin Sağlık Bakanlığı’nın da görüşü alınmak suretiyle kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kullanıldığı anlaşılmaktır.

Nitekim dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelerden sınavın uygulanmasından sorumlu olan ÖSYM Başkanlığı’nca sağlık bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından alınan “Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler” ile “Sağlık Bakanılığı Kovid-19 pandemi döneminde halka açık alanların temizlik ve dezefeksiyonu ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle koruyucu tedbire yönelik olarak sınav salonlarındaki oturma düzenine sosyal mesafenin korunması amacıyla öğrenciler ve sınav görevlileri dışındaki hiç kimsenin okul bahçesine alınmamasına ve öğrencilere dezenfektan ile maske dağıtımı ile dileyen adayların yayında kendi dezenfektanlarını getirebilmesine ilişkin karar alındığı anlaşılmaktadir. Yukarda yer verilen açıklamalar ile dosyada yer alan bilgi ve belgeler ışığında bakılan davada 2577 sayılı kanunun yukarıda belirtilen 27. Maddesinde yer alan koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri dönem sonu sınavları 24 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. AÖF final sınavları internet üzerinden online gerçekleştirilecek.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #HAFTALIK EĞITIM GÜNDEM RAPORU

SONRAKİ HABER

Eğitimde Bu Hafta 21-28 Haziran 2020

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

21 Haz 2020