Eğitim Politikaları Başkanlığı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, nice 100 yıllara… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, nice 100 yıllara…

23 Nis 2020

Ulusal egemenliğimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz.
Milletimizin iradesi olan Gazi Meclisimiz, çok zor şartlarda ve mücadelelerle büyük önder Atatürk’ün liderliğinde ulusal bağımsızlık savaşımızı vermiş modern Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve yüceltmiştir. Her şey genç, idealist bir subayın 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya'da söylediği şu söz ile başladı: "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır". İşte bu azim ve kararlılık 23 Nisan 1920’de vücut bulmuştur.
23 Nisan 1920 Cuma günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ile egemenlik bir insan, bir sınıf veya zümreye değil, Yüce Türk Milleti’ne ait olmuştur. Türk Milleti’nin iradesi, kararları ve sesi, onun yegâne temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bütün dünyaya duyurulmuş, Büyük Millet Meclisi ile Türk Milleti, varlığını ve geleceği üzerindeki hâkimiyetini resmen ilân etmiştir.
Millet olarak “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek tarihin her dönemine damga vurmuş Türk milletini ayağa kaldıran başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Şüphesiz onların ebedi istirahatgahları kalplerimizdir.
Ulusal egemenlik Türk milletinin çağdaşlaşmasının ve refahının gerçek zeminidir. Egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı ise en büyük hazinemiz olan çocuklarımızdır.
Bugün hayal etmeli ve kendimize şunu sormalıyız: Bugünün çocukları, yarının liderleri, şirket kurucuları, sporcuları, doktorları, askerleri ve bilim adamları olarak hangi sorunlarımızı çözmelidir? Hangi başarılara imza atmalıdır? Milletimizin refahını ve özgürlüğünü hem de çok yakında ne şekilde bizlere sunmalıdır?
Çok yakın bir geleceğin başarılı gazetecileri, bilim insanları, hemşireleri, polisleri, mühendisleri, şirket yöneticileri ve öğretmenleri bugünün yeni yeni yürüyen, okuluna giden, hem çalışan hem de okuyan çocuklarıdır. Yeni dünyada bilgiye hızla ulaşarak büyüyen günümüzün çocukları, ebeveynlerinden, öğretmenlerinden, okuldan beklentileri nedir?
Çocuklarımızın hayalleri, aslında bizim hayallerimiz değil midir?
Ancak ne yazık ki geçmişte kendilerine bayram armağan edilen, geleceğimizin teminatı ve egemenliğimizin temeli olan çocuklarımızın sorunları tam olarak dikkate alınmamaktadır:
• TÜİK verilerine göre nüfusumuzun %27.5 oluşturan çocuk sayımız 22.876.798’dir. AB-28 üye ülkelerinin ise çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı %18,6. Avrupa’daki ülkelere oranla açıkça üstün olduğumuz bu konu ülkemiz için çok önemli bir fırsattır. Milletimizin kaderini çocuklarımız tayin edecektir ve bu ancak nitelikli ve herkese fırsat eşitliği sağlayan bir eğitim ile sağlıklı olacaktır. Maalesef çocuklarımızın aldığı eğitimin kalitesi ve okullaşma oranlarına baktığımızda büyük bir fırsatın kaçırıldığı görülmektedir.
• TÜİK verilerine göre beş yaş net okullaşma oranı sadece %75,2’dir. Temel değerler eğitiminin alındığı, insanın sosyal, duygusal, düşünsel becerilerine yön veren okul öncesi eğitim ne yazık ki ülkemizde geri kalmıştır. Bu durum fırsat eşitsizliğine neden olmaktadır.
• Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı %93,3’tür. Bu oran yüksek gibi görünse de alınan eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı sadece %54,8’dir. Bu oran okullarımızın niceliğine değil niteliğine önem vermemiz gerektiğini göstermektedir.
DEVA Partisi olarak insanı merkeze alan, 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun, üstün nitelikli öğretmen ve öğrenci yetiştiren, fırsat eşitliğini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan, kapsayıcı ve hayat boyu devam eden bir eğitim ve öğretim sistemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Eğitim ve öğretim politikalarımızı, etnik köken, coğrafya, ekonomik statü, yaş, cinsiyet, öğrenme ihtiyaçları, ana dil, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese fırsat ve olanak eşitliği sağlayan, kimseyi geride bırakmayan, katılımcı, kapsayıcı, adil, demokratik, yenilikçi, sürdürülebilir, şeffaf, hesap verebilir, etkin, tutarlı, sürekli öğrenmeye açık, üretken ve küresel ölçekte öncü ve rekabetçi bir anlayışla oluşturacak ve uygulayacağız.
Hedefimiz, bütün çocuklarımızın 3 yaşından itibaren eğitim almaya başlamasıdır. Okula devam ortalamasını 10 yıldan, OECD ortalaması olan 14 yıla çıkaracağız.
Yapmamız gereken her biri ayrı ayrı değerli, geleceğimiz olan çocuklarımızı fırsat eşitliği dahilinde, çağdaş, sorgulayabilen, yeniliklere açık olarak yetiştirmek için eğitim ve öğretime daha fazla kamu kaynağı ayıracağız.
Unutmayalım ki vatanımızı korumak ve yüceltmek çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi ile mümkündür.
Sevgili çocuklar, DEVA Partisi olarak kendi hayallerimizi gerçekleştirmemizin yolunun siz çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmekten geçtiğini biliyoruz. Sevgili çocuklarımız lütfen hayal etmekten vazgeçmeyiniz… Siz çocuklarımızı seviyor ve sizlere güveniyoruz.
120 yıl önce doğan çocuklarımız bağımsızlık savaşımızı vererek Cumhuriyetimizi kurdular. 90 yıl önce, 75 yıl önce doğan çocuklarımız modern Türkiye’yi inşa ettiler ve pek çok bilimsel başarıya imza attılar. 25-30 yıl önce doğan çocuklarımız, bugün doktorlarımız ve hemşirelerimiz olarak bizlerin hayata tutunmamızı sağlıyor.
Tüm bu başarıları yine bugün 100. yılını onurla kutladığımız ulusal egemenliğimizin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gerçekleştireceğiz. DEVA Partisi olarak, ulusal egemenliğimizin temeli olan Meclisimize daima sahip çıkacağımızı ilan ediyoruz.
DEVA Partisi olarak, Ulusal Egemenliğimizin tescilinin 100. Yılında, parlamenter sistemin önemine bir kez daha vurgu yaparak, Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; sonsuz fedakarlık ve kararlılıkla egemenliği kayıtsız şartsız milletimize kazandırmış kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, nice 100 yıllara…  • İLGİLİ ETİKET:
  • #BASIN AÇIKLAMASI

SONRAKİ HABER

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

23 Nis 2020