Eğitim Politikaları Başkanlığı

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ yayımlandı Okul Gıdası Hakkında Tebliğ yayımlandı

22 Eki 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa ve tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak ‘Okul Gıdası’ logosuyla ilgili hususları düzenliyor. Buna göre, tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliği yapacak.

MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan okul gıdası onayı alınması zorunlu olacak. Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda bu logo kullanılamayacak. Söz konusu onay zorunluluğu, logo kullanımı ve okul gıdası onayı alım süreciyle ilgili hükümlerin uygulanması 6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek, diğer hükümler bugünden itibaren uygulamaya konulacak. Uygulamaya uyum sağlamak için işletmelere daha önce 7 Eylül 2020'ye kadar süre verilmişti.

Tebliğ kapsamındaki işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların ambalajında ‘Okul Gıdası’ logosu bulunacak. İşletmelerde Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyulacak. Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamayacak. Okul gıdası kriterleri Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu kriterleri Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Okul gıdası kriterleri iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak. ‘Okul Gıdası’ logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek.

Gıda işletmecisi, okul gıdası onay işlemleri için il tarım ve orman müdürlüğüne müracaat edecek. Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılacak. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınacak. İl müdürlüğü, bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosyayla ilgili gerekli incelemeleri yapacak. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il müdürlüğü bunları gıda işletmecisine 15 gün içinde resmi yazıyla iletecek. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içinde gerekli düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirecek. 20 gün içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilecek. Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda il müdürlüğü onaylamış olduğu Okul Gıdası logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine, Onay Takip Formu'nu ise resmi yazıyla Bakanlığa gönderecek. Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler bakanlık internet sayfasında yayımlanacak.

Ambalaj üzerinde yer alacak Okul Gıdası logosunun çapı en geniş yüzeyi 80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2.5 santimetre, en geniş yüzeyi 25 ile 80 santimetrekare arasında olan ambalajlarda veya kaplarda iki santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetrekareden küçük ambalajlarda veya kaplarda 1.5 santimetre olarak uygulanacak. Okul Gıdası logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak.

Okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak. Gerekli görülmesi halinde MEB ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi katılım sağlayacak. Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, Okul Gıdası logosu bulunmayan gıdaların satışını/sunumu yapan gıda işletmelerinin tespiti halinde işletmeler ile bulundukları okulları, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla aylık olarak Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine bildirilecek. MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri, Okul Gıdası logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı bilgilendirecek. Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayacak. Düzenlemeyle 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle ayrıca okul gıdası ürünleri perakende işletmelerde de satılabilecek. Okul Gıdası logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek. Perakende işletmelerde satış imkânı, bu ürünlere tüketicilerin de kolayca erişmesini sağlayacak. Uygulamayla obezitenin önlenmesine katkı sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satılan okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak. Gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi denetimlerde bulunacak.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MEVZUAT

SONRAKİ HABER

Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Değiştirilmesine Dair Karar yayımlandı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

22 Eki 2020