Eğitim Politikaları Başkanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

19 Haz 2020

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler şöyle;

Hizmet puanı, görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın, o alandaki çalışma süresiyle çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile hizmet puanı verilen etkinliklere bağlı olarak oluşacak.

Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan verilecek.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK veya TÜBA koordinasyonunda yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilecek.

Bu yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı eklenecek.

Öğretmenlerden doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10 hizmet puanı verilecek.

Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3, en fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5, eTwinning programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15 hizmet puanı eklenecek.

Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20, tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10 hizmet puanı verilecek.

Öğretmenlere, lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan eklenecek.

Hizmet puanları 19 Haziran 2020'den önce zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece yüzde 100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilecek. Bunlardan, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MEVZUAT DEĞIŞIKLIĞI

SONRAKİ HABER

Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği yayımlandı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

19 Haz 2020