Eğitim Politikaları Başkanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı

14 Ağu 2020

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazetede bugün yayımlandı.
Buna göre, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim sürecinin bütünlüğü içerisinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulacak, öğrencinin bütüncül gelişimine hizmet edecek. Hizmet sunumunda, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşım esas alınacak. Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları, okulun imkânları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanacak, uygulanacak ve değerlendirilecek. Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve işbirliği içerisinde hesap verebilir bir yaklaşımla yürütülecek. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireylerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecek. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs ayında test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenecek. Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler esas alınarak sunulacak.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik, psikoeğitim programı uygulama, akran temelli çalışmalar, bireyi tanıma tekniklerini uygulama, seminer, panel, konferans, kurs ve gezi düzenleme, sınıf rehberliği çalışmaları ile yayın hazırlama gibi faaliyetlerle yürütülecek. İhtiyaç halinde bu hizmetler çevrim içi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilecek. Resmi ve özel, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma servisinin; öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olması, uygun fiziki koşullara sahip olması, bilişim, iletişim araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için gerekli araç ve gereçler ile donatılmış olması, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri dışında başka bir amaç için kullanılmaması gerekecek.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MEVZUAT

SONRAKİ HABER

Eğitimde Bu Hafta 10-16 Ağustos 2020

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

14 Ağu 2020