Eğitim Politikaları Başkanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

19 Tem 2020

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede bugün yayımlandı.

Buna göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ‘Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi’ ve ‘Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi’ açılacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik yıllık mahalli hizmet içi eğitim faaliyet planını eğitim ihtiyacı, üst belgeler ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlayacak. Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapacak. Merkezi talimatla, mahallinde düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri düzenleyecek. Mahalli mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik eğitimlerde bakanlık tarafından onaylanan standart eğitim programlarını kullanacak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, standart eğitim programı bulunmayan veya ihtiyaç halinde güncellenmesi talep edilen eğitim programının taslağını hazırlayacak ve onaylanmak üzere MEB’e gönderecek. Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimleri ile ilgili faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacak olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi iş ve işlemlerini yürüterek ilgili birimlerle/şubelerle koordine edecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, mesleki gelişim öğrenme ve program çıktılarına dayalı basılı ve dijital içerikleri hazırlayacak. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, mahalli araştırma ve projeler yapacak.

Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen mesleki gelişim projelerine ilişkin mali iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak takip edecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek. Aday öğretmenlerin yetiştirme süreci ile performans değerlendirmesi ve sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, uygulama öğrencilerine ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlayacak. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemleri uygulayarak, öğretmen ve okul/kurum yöneticilerinin ulusal, uluslararası düzeydeki bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerini yapacak.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MEVZUAT DEĞIŞIKLIĞI

SONRAKİ HABER

Eğitimde Bu Hafta 13-19 Temmuz 2020

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

19 Tem 2020