Eğitim Politikaları Başkanlığı

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

17 Nis 2020

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede bugün yayımlandı.

Kanun ile;

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemeyeceği, bu kapsamda Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınacağı;

Vakıf üniversitelerimizdeki yaklaşık 15 bine yakın öğretim üyesi devletteki uygulamayla ilişkilendirilmiş belli bir yıl şartına bağlı olarak yeşil pasaport alabileceği;

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranacağı;

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekeceği;

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personelin 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine tabi olduğu, memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uygulanacağı;

Vakıf yükseköğretim kurumları, her yıl, öğrenci gelirleri toplamının %2’sini bir kamu bankasında kendi adına açılan vadeli bir hesaba söz konusu vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla teminat kaynağı olarak aktarılacağı

düzenlendi.

Kanun ile ayrıca;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlerin izin ve tatilleri konusunda yapılan değişiklikle öğretmenlerin, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinli olacağı hüküm altına alındı. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü oldukları düzenlendi. Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebileceği, bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinlerinin bir aydan az olamayacağı da hüküm altına alındı.

Kanunda yapılan değişikliğe göre; kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu’na göre ve okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile sıra ile izinlerini kullanacaklar.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MEVZUAT DEĞIŞIKLIĞI

SONRAKİ HABER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, nice 100 yıllara…

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

17 Nis 2020